Bij het kiezen van een container droogmiddel is het belangrijk dat u de basiselementen begrijpt om de beste, veiligste en meest economische keuze te maken voor het beschermen van uw lading. In een paar stappen leggen we uit welke pijlers belangrijk zijn om de gewenste kwaliteit te bepalen, daarnaast vind je een overzicht over de herkomst en de beschikbare soorten en typen container droogmiddelen in de wereldmarkt.

Graag informeren wij u over waar u op moet letten bij het vergelijken en kiezen van het juiste container droogmiddel, waarbij wij onderscheid maken tussen de daadwerkelijke vochtopname en de veiligheid die direct en indirect in de praktijk tot uiting komt.

De prestatie

Het basisprincipe van een container droogmiddel is om vocht uit de lucht op te nemen. Hoe sneller en meer vocht een container droogmiddel opneemt, hoe beter het is voor uw lading, aangezien het uw doel is om de lading droog te houden totdat deze op de plaats van bestemming aankomt.

De praktijk heeft uitgewezen dat het afvoeren van voldoende vocht uw lading niet meer beschadigt. Technisch gezien betekent het dat het onbeperkt toevoegen van container droogmiddelen niet bijdraagt ​​aan de oplossing, te veel zakken of gewicht toepassen noemen we een overkill. Het gebruik van voldoende container droogmiddelen is essentieel en hoe meer vocht een container droogmiddel opneemt, hoe minder aantallen kunnen worden toegepast, waardoor de kosten voor het beschermen van uw lading automatisch laag blijven. Uiteraard moet er wel rekening gehouden worden met een optimale spreiding in de ruimte van zakken om voldoende bescherming te bieden.

Elke fabrikant van container droogmiddelen heeft zijn eigen ontwerp en formule voor de gemengde grondstoffen in het zakje die leiden tot een bepaald volume aan vochtopname, vaak wordt de prestatie aangegeven met een percentage (%). Het is belangrijk dat u zich niet laat misleiden door dergelijke uitspraken, want elk merk heeft zijn eigen design dat in gewicht verschilt. Het resultaat moet worden gemeten in daadwerkelijk opgenomen vocht in liters per individuele zak.

De veiligheid (geen lekken en scheuren)

Een claim van een hoge absorptie zoals hierboven besproken klinkt vaak aantrekkelijk, omdat u er hoogstwaarschijnlijk van uitgaat dat u uw lading goed kunt beschermen en misschien zelfs minder container droogmiddelen zult gebruiken in vergelijking met de concurrentie, wat een kostenbesparing kan opleveren, maar in de praktijk is dit vaak het tegenovergestelde.

Container droogmiddelen die te veel vocht opnemen, brengen ook altijd risico’s met zich mee. Een enorm hoge vochtopname zorgt er namelijk voor dat de grondstoffen het vocht niet voldoende kunnen binden, hierdoor gaat het zakmateriaal na verloop van tijd lekken en scheuren doordat het zakmateriaal verzadigd raakt en de inhoud op de lading terecht komt met ernstige schade en zelfs gezondheidsrisico’s tot gevolg.

Daarnaast staat ook vast dat veel grondstoffen zoals klei, silica of silicagel, cocopeat (bijproduct van de kokosnoot, gegenereerd uit de kokosnootschil) en pure Calcium chloride het vocht matig of zelfs helemaal niet kunnen binden.

Belangrijk feit hierbij is dat de producten allemaal veilig lijken doordat de grondstoffen uit de natuur worden gewonnen (kokosnoot uit een boom, klei uit de grond, silica uit zand, etc.), het is belangrijk dat je beseft dat de grondstoffen onderhevig zijn aan een proces waarbij chemicaliën worden toegevoegd, deze kunnen vriendelijk zijn maar ook schadelijk voor uw lading.

Onafhankelijke testen hebben aangetoond dat bij veel container droogmiddelen is bewezen dat ze lekken en zware metalen bevatten die niet zijn toegestaan ​​voor de Europese drinkwaternorm, zelfs het gebruik van vermiculiet, een grondstof die vaak wordt gewonnen met asbest, werd aangetroffen, voornamelijk in de kleinere 300 tot 400 gram modellen die in de markt worden aangeboden en veel vocht snel opnamen, het rots vormige materiaal zorgt voor spreiding in de blend van grondstoffen om vocht sneller op te nemen.

Registratie van chemicaliën (REACH)

Er is geen specifiek keurmerk voor een container droogmiddel met de grondstof Calcium Chloride in de markt aanwezig.

Een container droogmiddel of in het algemeen een product met de grondstof Calcium chloride hierin verwerkt moet op basis van Europese legalisatie voldoen aan de REACH eisen en een registratie hebben die is afgegeven door het European Chemical Agency, ECHA.

Dit is een zeer strikt, langdurig en kostbaar proces en wordt vaak niet toegepast door producenten van buiten de EU en zelfs binnen de EU is de registratie niet altijd goed geregeld. Het risico dat u als gebruiker loopt door het niet gebruiken van een correct geregistreerd product is dat de producten afgenomen kunnen worden, van de markt worden gehaald en uw bedrijf een boete krijgt voor een milieudelict, deze boete wordt zowel aan de leverancier als aan de gebruiker opgelegd. Derhalve mag de overheid een bedrijf – tijdelijk – stilleggen op basis van een veiligheidsinspectie.

De registratie gaat gepaard met het in kaart brengen van het product door middel van laboratoriumtesten, zodat garanties worden gegeven over de gebruikte grondstoffen. Daarnaast adviseren wij u om altijd garanties te vragen ten behoeve van de veiligheid ten aanzien van uw medewerkers en de producten die u wilt beschermen, zoals voedsel en diervoederproducten. Veel container droogmiddelen bevatten stoffen waarvan wordt aangenomen dat ze een risico vormen voor de volksgezondheid, zoals vermiculiet, asbest, silicagel, enz. Dergelijke toevoegingen worden vaak niet gecommuniceerd, maar zijn aanwezig om de prestaties van het product te verhogen.


Download: Summary Report on container shipping and desiccants.pdf

Ask anything to our expert

Roderick Bijlsma

Telephone: +31 (0)610 949 200
Email: roderick@bijlsmagroup.com